Firewise logo

Get firewise!

Read this page in:

Te reo »English »

E Puta! E Noho ki Waho!

Whakawhiti ai ènei rauemi Màori mò ngà kòhungahunga, ki èrà rauemi haumaru ahi kei runga ake, ka tutakitia anò e ngà tamariki kia tìmata ràtou i te kura tuatahi.

Nā Te Tari Tinei Ahi o Aotearoa ēnei rauemi i whakarite mō te kōhanga reo me te puna akoranga ā, i manaakitia e Te Kōhanga Reo Tari Matua, Te Tāhuhu o te Mātauranga, me te rōpū Māori patu ahi. E hāngai ana ki te marau o Te Kōhanga Reo Tari Matua me te Tāhuhu o te Mātauranga.

Koinei ētahi tino aratohu mō te kōhanga reo:

  • Te Korowai
  • Te Whāriki a te Kōhanga Reo – Te Whāriki Mātauranga

Koinei ētahi tino aratohu mō te puna akoranga:

  • Kei Tua o te Pae: Assessment for Learning Early Childhood Exemplars
  • Te Whāriki – He Whāriki Mātauranga mō ngā Mokopuna o Aotearoa: Early Childhood Curriculum
  • Te Whatu Pōkeka: Kaupapa Māori Assessment for Learning Early Childhood Exemplars

E aru ai ngā rauemi a Māui-tinei-ahi mō te kōhanga reo me te puna akoranga i ēnei aratohu.

Hei tono ki tētahi kaipatu ahi Māori o Māui-tinei-ahi kia haere mai ki tō kōhanga reo, puna akoranga rānei, whakapā atu ki Te Tari Tinei Ahi o Aotearoa pātata ki a koe, me ìmēra rānei maori@fire.org.nz

Whakawhiti ai ēnei rauemi Māori mō ngā kōhungahunga, ki ērā rauemi haumaru ahi kei runga ake, ka tutakitia anō e ngā tamariki kia tìmata rātou i te kura tuatahi.