Firewise logo

Get firewise!

Pānuitia tēnei whārangi ki te reo:

Te reo »English »

Puka urupare Get Firewise

E hiahia ana a Te Whakaratonga Iwi i tō urupare me ō whakaaro mō ā mātau rauemi haumaru ahi.

Ka āwhina ō urupare i a mātau kia hou tonu te kaupapa me te ū ki ngā hiahia o ngā kaiako me ngā ākonga.
E rua ngā wāhanga o ēnei puka urupare:

  • urupare mō ngā rauemi/hōtaka Get Firewise
  • urupare mō te toronga a te kaipatu ahi.

Tēnā whakakīa mai ngā wāhi e tika ana o te puka ka pāwhiri tuku.

Urupare mō ngā rauemi/hōtaka Get Firewise

 
 
  
 
 

Tukuna mai he kōrero mō ngā pātai e whai ake:Urupare mō te toronga a te kaipatu ahi
Homai he kōrero mō te āhua o taua haerenga atu: